Risico's

Bij het bewerken, verwerken of verwijderen van asbest en asbesthoudende toepassingen of producten komen asbestvezels vrij die via inademing tot diep in de longen terecht kunnen komen.

Sanering

De asbestvezels zetten zich vast in het longweefsel en kunnen na verloop van tien tot zestig jaar mesothelioom (een longvliestumor die door inademing van asbest wordt veroorzaakt) of andere vormen van kanker veroorzaken

Sommige asbestvezels zijn zo klein dat de trilharen en slijmvliezen in onze luchtwegen ze niet kunnen afvoeren. Hierdoor kunnen ze tot diep in de longen doordringen en daar maximale schade aanrichten. Bijvoorbeeld asbestose, een ziekte waarbij de longblaasjes steeds moeilijker zuurstof opnemen. Asbestose kan borstvlieskanker of longkanker veroorzaken.

Sinds 1993 is het in het kader van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de Arbeidsomstandighedenwet verboden om asbest of asbesthoudende producten te bewerken, te verwerken of in voorraad te houden. Ook het opnieuw toepassen van asbesthoudende producten is ten strengste verboden.

Waar asbest direct gevaar oplevert, moet het verwijderd worden of duurzaam afgeschermd. Dat mag alleen als er gewerkt wordt volgens de regels van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu) en van de Arbeidsomstandighedenwet (Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn). Sanering of afscherming van het asbest is voorbehouden aan gespecialiseerde bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn. Asbest onderzoeken is een zaak van gecertificeerde inventarisatiebureaus en de eindcontroles na verwijdering van geaccrediteerde laboratoria.

De partijen die zich beroepshalve met asbest mogen bezighouden, vormen samen de asbestketen. Deze strekt zich uit van de opdrachtgever tot en met de handhaver die erop toeziet dat asbestverwijdering volgens de wettelijke regels plaatsvindt. Voor alle werkzaamheden waarbij asbest in het spel is, gelden strenge regels en normen.