Nederlands asbestvraagstuk vereist gemeenschappelijke aanpak

UTRECHT – ‘Houd elkaar scherp en zet er sámen de schouders onder! Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat er over veertig jaar niemand meer overlijdt aan de gevolgen van asbest.’ Dat was de overkoepelende boodschap tijdens het Nationale AsbestFeitenCongres. In de Jaarbeurs in Utrecht ontmoetten ruim 400 asbestprofessionals elkaar om hun kennis en ervaring op het gebied van asbest te delen. Het thema van dit jaar was ‘Veilig werk(t)!’. De belangrijkste conclusie? Asbest is een maatschappelijk probleem dat we met de hele keten moeten aanpakken.

De vele actuele ontwikkelingen in het asbestdossier zorgen nog altijd voor onverminderde aandacht voor het onderwerp. Dat bleek ook weer tijdens het Nationale AsbestFeitenCongres. Vooral op het gebied van milieu en veilig werken is de markt volop in beweging: de overgang naar lagere grenswaarden, de strengere eisen in de opleiding tot asbestverwijderaar en het verbod op asbesthoudende daken. Bovendien is er toenemende belangstelling voor asbest en veiligheid bij opdrachtgevers en eigenaren in de industrie en installatie- en vastgoedbranche.

Regierol
Allereerst besprak Joris van der Voet, manager veiligheid en risico’s bij het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, de feitelijke zaken vanuit politiek oogpunt. ‘Van je leefomgeving hoor je niet ziek te worden. Onze ambitie en ons beleid is erop gericht dat er vanaf vandaag niemand meer ziek mag worden van asbest. Een non-toxic environment. Daarvoor is samenwerking in de keten een must: transparantie, communicatie en je verantwoordelijkheid nemen. We zijn er nog niet, maar vanuit het Rijk pakken we actief de regierol.’Bewustwording en ontwikkeling

Annemieke Nijhof is CEO bij Tauw Group en projectleider van het onderzoek naar de versnelling van het saneren van asbestdaken. Zij besprak de feitelijke stand van zaken omtrent de uitdaging waar de sector al geruime tijd zijn schouders onder zet: de opgave om vóór 2024 alle asbestdaken in Nederland te saneren. ‘In Nederland zijn we bezig met allerhande milieuvragen, maar gek genoeg is er voor asbest weinig structurele aandacht. Terwijl het hier gaat over mensen, niét over daken!’ Toch ziet Nijhof het positief in: ‘We zien meer bewustwording aan de vraagkant en ontwikkeling aan de aanbodkant. Er zijn al veel goede initiatieven, daar bouwen we op voort. De kunst zit ‘m in het bij elkaar brengen van kennis en ervaringen en deze beschikbaar maken voor álle partijen.’     

Nationaal asbestregister
Wim van Veelen, beleidsadviseur Health and Safety bij FNV Vakcentrale, stak zijn mening over veilig werken met asbest niet onder stoelen of banken. ‘Werk leidt tot meer doden dan oorlog’, trapte hij stevig af. ‘De FNV streeft naar stevige handhaving, geen ge-doe-het-zelf praktijken. Het toverwoord is ‘samen’. Samen kijken: wat zijn de klachten, hoe pakken we die gezamenlijk aan?’ Van Veelen pleitte voor een nationaal asbestregister. ‘Nu ligt de informatie net zo verspreid als het asbest zelf. Alleen met zo’n register kunnen we werken aan de verbetering van preventie, van elkaar leren en maatregelen concreet inzetten.’